Zastavení exekuce

7
Březen
2015
7. březen 2015

Exekuce ve schránce je nepříjemným překvapením, ale může se nečekaně přihodit téměř komukoliv. Pokud obdržíte soudní rozhodnutí o nařízení exekuce, máte několik možností, jak nepříjemnou situaci řešit. Prvním krokem je podání odvolání do 15 dnů od doručení soudního rozhodnutí, a to u Krajského soudu nadřízenému Okresnímu soudu, který rozhodnutí vydal.

Další možností k získání času pro konsolidaci vaší finanční situace je podání návrhu na odklad, a to k rukám exekutora, který byl soudem pověřen k provedení exekuce. V návrhu musíte prokázat, že jste se „bez svého zavinění ocitl přechodně v takovém postavení, že by exekuce mohla mít pro vás nebo pro vaši rodinu zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen“. Pro svá tvrzení musíte předložit pádné důkazy, které exekutor posoudí a rozhodne do sedmi dnů. Na rozdíl od odvolání má návrh na odklad odkladný účinek a exekutor až do rozhodnutí nesmí činit žádné úkony směřující k provedení exekuce.

Částečné zastavení exekuce

Pokud byste se jako dlužník domníval, že exekutor zvolil nevhodný způsob exekuce, bez ohledu na výši pohledávky a cenu majetku, můžete podat návrh na částečné zastavení exekuce a navrhnout jinou formu, jako například postižení jiného majetku či srážky ze mzdy. Zároveň můžete navrhnout odklad exekuce do doby rozhodnutí o částečném zastavení.

Jak na zastavení exekuce

V určitých situacích lze exekuci zabránit. Vždy je ale lepší se s tímto požadavkem obrátit na specializovanou firmu nebo advokáta. Pokud by se totiž nepodařilo exekuční řízení zastavit, vždy vám poradí, jak dosáhnout na oddlužení nebo jakou jinou cestu zvolit. Nevěřte na možnost dohody s exekutorem, který nemá důvod čekat, pokud má možnost vydražit nemovitost, nebo rychle zkonfiskovat hodnotný majetek, srážet ze mzdy či zabavit vaše finanční aktiva.

Jediným snadným způsobem zastavení exekuce je vyplatit svůj dluh a v některých případech lze zahájit insolvenčního řízení, díky němuž dojde k zastavení exekuce. Obecně platí, že insolvenční řízení je pro dlužníka mnohem výhodnější a „férovější“, než řízení exekuční.

Postup dle práva

Návrh na zastavení exekuce můžete jako povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy jste se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Podává se u exekutora a musíte v něm vylíčit skutečnosti rozhodné pro posouzení, zda byl podán včas a další údaje stanovené zákonem. Pokud exekutor nevyhoví, postoupí návrh exekučnímu soudu k rozhodnutí.