Pomoc s exekucí

Máte exekuci

na nemovitost nebo jste obdrželi od exekutora usnesení o nařízení exekuce? Nařízení k prodeji nemovitosti? Chcete zachránit nemovitost. Je to vůbec možné? Ano je to možné!

Exekuce nemusí znamenat definitivní konec, jedná se především o právní obrat, který lze snadno zvrátit adekvátními kroky. S exekucemi se potýkáme každý den a úspěšně řešíme celou řadu případů, kdy byla uvalena exekuce na nemovitost.

Každý případ exekuce je jiný, a proto spoléháme na individuální přístup ke každému našemu klientovi. Dokonce i svízelné situace mají své řešení, obraťte se na nás a informujte se o možnostech, jaké se vám v případě exekuce nabízejí. Odborný přístup je v tomto případě nejlepší volbou a my vám rádi podáme pomocnou ruku.

V případě, že jsou dluhy, pro které je na Váš majetek nařízena exekuce, řešitelné Vašimi vlastními silami, pak nezbývá než doporučit jejich okamžité uhrazení z vlastních zdrojů, neboť nařízením exekuce jednak nedochází ke stavění načítání různých penále, poplatků a úroků z prodlení, atd., a jednak se k Vašemu původnímu dluhu přičítají náklady exekučního řízení (tj. náklady exekutora a náklady právního zastoupení oprávněného v exekučním řízení), které jsou častokrát ve finále daleko vyšší než je původní dluh.

Pomoc s exekucí