Dražba nemovitosti

13
Březen
2015
13. březen 2015

Byt v osobním vlastnictví se může, stejně jako jakákoliv jiná nemovitost, stát předmětem exekučního řízení. Záleží na exekutorovi, jakou variantu exekuce zvolí. Pokud bude váš dluh dosahovat vyšší částky, může exekutor navrhnou soudní dražbu vaší nemovitosti. Z výtěžku prodeje v dražbě pak musí uspokojit nároky věřitelů a pokrýt veškeré výdaje vynaložené na exekuční řízení.

Dohoda se zájemcem

Pokud budete smířeni s dražbou své nemovitosti, můžete se pokusit o snížení nákladů na exekuční řízení tím, že se dohodnete o prodeji nemovitosti zájemci ještě před zahájením dražby. Kupující by tak měl příležitost získat bydlení za nízkou cenu. Mimo dražbu lze ale nemovitost prodat jen za předpokladu, že exekutor, oprávněný a všichni přihlášení věřitelé udělí písemný souhlas s prodejem.

Průběh dražby

O dražbě rozhoduje na návrh exekutora příslušný okresní soud, do jehož katastru spadá vaše nemovitost.

Prvním krokem je vydání dražební vyhlášky, a to nejméně 30 dnů před samotnou dražbou.

Dražební vyhláška se vyvěšuje na úřední desce soudu, který ji vydal, nebo si každý může přečíst na nástěnce městského úřadu, případně na webové stránce exekutorské komory. Vyhláška obsahuje místo a datum provedení dražby, popis nemovitosti, stanovení času, kdy je možné si draženou nemovitost prohlédnout a další údaje, včetně nejnižší vyvolávací ceny, ceny stanovené soudním znalcem, minimální výše příhozu a výše dražební jistoty, kterou musí každý zájemce o koupi nemovitosti složit, aby se vůbec mohl dražby zúčastnit.

V případě neúspěchu dostane dražitel tuto jistotu zpět. Nejnižší podání má vždy odpovídat dvěma třetinám ceny stanovené znaleckým posudkem.

Samotná dražba probíhá tak, že v určený den a místě nabídne licitátor příslušnou nemovitost zájemcům, kteří složili dražební jistotu.

Vyhlásí vyvolávací cenu a vyzve zájemce, zda někdo nepřihodí alespoň minimální příhoz, který je uveden v dražební vyhlášce. První příhoz může být i nula, jako potvrzení vyvolávací ceny. Nemovitost pak přiklepne tomu, kdo nabídne nejvyšší částku.