Placení nájmu vs. vlastnictví bytu, co je výhodnější?

4
Srpen
2015
4. srpen 2015

Obě varianty mají své zastánce i odpůrce. Je to dáno především individuálními představami o bydlení, charakterem zaměstnání a jeho stabilností, ale především finančními možnostmi. Při posuzování výhod a nevýhod bydlení ve vlastním nebo v nájmu se většina lidí obvykle přikloní k vlastnímu domu či bytu, i když to většinou znamená splácet půjčku, nebo hypoteční úvěr téměř celý aktivní život.

Kdo má své vlastní bydlení, určitě vám řekne, že nájem se také musí pravidelně platit. Takže raději bude splácet dluh, ale za to bude mít svatý pokoj ve svém vlastním bytě nebo ještě lépe domě. Jsou však i argumenty, které hovoří ve prospěch nájemného bytu.

Výhody vlastního bydlení

Žádná jiná varianta bydlení neskýtá tolik možností, jako osobní vlastnictví bytu či domu. Největším kladem je možnost svobodného rozhodování a nakládání s vlastním majetkem.

Byt či dům v osobním vlastnictví může jeho vlastník prodat, pronajmout, zastavit, stavebně upravovat apod.

Největší výhodou je, pokud si vlastník pořídí bydlení v osobním vlastnictví za své a není závislý na bance či jiném věřiteli, kterému musí pravidelně splácet. S tím souvisí ale také největší nevýhoda, kterou je okamžitá finanční zátěž při vyplacení pořizovací ceny. Výhodnější je samozřejmě novostavba, u které se nemusí v delším časovém horizontu počítat s nákladnými opravami a údržbou. Horší je to v případě starého objektu, u kterého budou velkou finanční zátěží rodinného rozpočtu náklady na rekonstrukce a opravy.

Výhody nájmu

Hlavní výhodou u nájemného bydlení je především fakt, že nájemník se nemusí starat o údržbu a opravy většího rozsahu. Týká se to především pláště budovy a případného zateplení, oprav střechy, rozvodů energií, případně výtahu a dalších hlavních součástí budovy. Další výhodou jsou pořizovací náklady, které nájemník ušetří. Proto je bydlení v nájmu výhodné zejména pro mladé a začínající rodiny. Nájemné je téměř v každém případě nižší než hypotéka.

Rovněž z hlediska flexibility je jednodušší při nutnosti stěhování za jiným zaměstnáním opustit nájemní byt, než bydlení v osobním vlastnictví.

K nevýhodám nájemního bytu patří především nemožnost jeho interiér jakkoliv stavebně upravovat, leda že by to bylo se souhlasem majitele. Pokud je nájemné příliš vysoké, vyplatí se jen v případě jeho užívání po krátkou dobu, než si nájemník zajistí trvalé a pro něho výhodné bydlení.