Osobní vlastnictví nebo podnájem?

2
Červen
2015
2. Červen 2015

Oba způsoby bydlení mají své zastánce i odpůrce. Bydlet ve vlastním domě či bytě znamená jistotu, ale také starosti. Většina starostí u podnájmu se naopak přenechá na majiteli nemovitosti, ovšem pro podnájemníka to znamená větší nejistotu, jelikož vlastník může se svou nemovitostí nakládat jak uzná sám za vhodné. Může například chtít dosud pronajímaný byt pro své děti a podnájemník s tím nic nezmůže.

Osobní vlastnictví

Z označení vyplývá, že byt v osobním vlastnictví patří pouze vlastníkovi, který s ním může nakládat podle svého uvážení. Vlastník je krátce řečeno svým vlastním pánem a není nikým omezován. Jelikož se jedná o jeho vlastnictví, může byt ve svém osobním vlastnictví použít i jako zástavu při žádosti o úvěr nebo hypotéku. Většina bank i nebankovních institucí, které nabízejí hypoteční úvěry požaduje na žadateli, aby vlastnil nějakou nemovitost, která by poskytovateli úvěru sloužila jako zástava. Jelikož byt v osobním vlastnictví je ideálním předmětem na trhu s nemovitostmi, je osobní vlastnictví i v tomto směru velice výhodné v porovnání s jinými formami bydlení, kterými jsou družstevní byt nebo podnájem.

Pokud hodláte koupit byt v osobním vlastnictví, je dobré se nejprve informovat na výši úhrad do fondu oprav, neboť zejména u domů před rekonstrukcí to může představovat značnou částku. Výhodou bytu v osobním vlastnictví je ovšem skutečnost, že si jej můžete upravovat a rekonstruovat podle vlastních představ. To je další odlišnost od podnájmu, kde jakékoliv úpravy zásadnějšího charakteru musí být pouze se souhlasem pronajímatele.

Podnájem

Hlavní nevýhodou nájmu je, že v nájemním bytě nejste svým pánem. Užívání takového bytu se řídí nájemní smlouvou, ve které si vlastník a nájemník stanoví základní pravidla. Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu určitou nebo neurčitou.

Zpravidla se ve smlouvě uvádí, že jakékoliv stavební úpravy se mohou provádět pouze se souhlasem vlastníka domu či bytu. Nájemník či podnájemník je ovšem bude provádět na vlastní náklady, které mu při vystěhování vlastník nemusí uhradit. Nájemník s bytem v podnájmu nemůže jakkoliv disponovat a nemůže jej ani nabídnout jako zástavu při žádosti o hypotéku.

Výhody podnájmu spočívají v tom, že se nemusíte starat o dodávky energií, o opravy ani údržbu. Podnájem je vhodný pro toho, kdo se nechce vázat na jedno místo, nevadí mu stěhování za prací a nechce mít žádné starosti.