Nemovitost u problémových sousedů: Řešení sousedských sporů přes mediátora

1
Prosinec
2015
1. prosinec 2015

Mít dobré sousedské vztahy je štěstím a zárukou klidu. Ovšem platí pravidlo, že sousedy si nevybíráme a někdy stačí i maličkost, která se stane zárodkem nevraživosti a sporů. Jejich řešení není jednoduché, zvláště pokud jedna strana nemá vůli vyřešit spor rozumným způsobem.

Mnohdy nezbývá nic jiného, než se obrátit na soud, což bývá ovšem jednak nákladné, a jednak to dlouho trvá. Rozhodnutí soudu jednoho potěší a druhého obvykle naštve, takže k usmíření je ještě dál. Mnohem lepší je řešení sousedských sporů přes mediátora.

Mediace

Podle nového zákona o mediaci platného od roku 2012 lze sousedské spory řešit mimosoudní cestou. Je to příležitost nejen pro letité sousedy, ale i pro chataře a chalupáře, kteří se někdy nevyhnou nepříjemným konfliktům. Výhodou mediace je rychlé a efektivní řešení sporů. Jedná se o dobrovolný, důvěrný a neformální způsob řešení sporu, při kterém mediátor pomáhá oběma stranám vyjednat dohodu přijatelnou pro oba. Mediátor je nestranná třetí osoba, která hledá příčiny, snaží se objasnit důvod nedorozumění a nalézt možné varianty uspořádání dalších nekonfliktních vztahů. Tyto činnosti nesmí soudce v soudním řízení dělat.

Výhody mediace

Soudní řízení se většinou vleče, někdy i několik let. Naproti tomu pomocí mediátora lze sousedský spor vyřešit během několika hodin. Další výhodou mediace je, že není tolik formální jako soudní řízení. Strany se mohou setkat kdekoliv, třeba i na sporném místě. Čas si určí sami podle svých potřeb.

Důležitým znakem je dobrovolnost, což znamená, že nikdo nemůže být nucen uzavřít mediační dohodu, pokud by s dohodnutými podmínkami nesouhlasil. V praxi se ovšem ukazuje, že téměř v 90% se řešení najde. Navíc je mediace mnohem levnější než soud a také při ní nemůže nikdo prohrát.

Hlavní rozdíl

Osoba profesionálního mediátora je při řešení sporu rozhodující. Díky svým zkušenostem snadno odhalí příčinu sporu, která má obvykle hlubší kořeny. Staré křivdy a souvislosti se u soudu neřeší. Mediace je v podstatě specifická forma vyjednávání, při kterém mediátor usnadňuje oběma stranám komunikaci. Soudní rozhodnutí nemůže vyřešit vztahy a obvykle ještě prodlouží zákopovou válku.

Mediátor by měl být zběhlý v právu, v psychologii a měl by mít schopnost empatie. Sporné strany mají možnost výběru ze seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.