Koupíme vaší nemovitost, jak to probíhá v praxi?

1
Červenec
2020
1. Červenec 2020

Výkup nemovitostí představuje užitečný způsob, jak se bez čekání dostat k finanční hotovosti. Komu je určen a jak probíhá?

 

Co je výkup nemovitosti

 

Výkup nemovitosti je okamžitý prodej nemovitosti, kdy v roli kupce stojí společnost, která se na výkup specializuje – Koupíme vaší nemovitost. Proto musí také disponovat adekvátním kapitálovým zázemím.

Odpadá tedy účast realitní kanceláře, nemusíte absolvovat se zájemci prohlídky a k penězům se dostanete ihned. Vykoupit lze tímto způsobem nemovitost kdekoli v ČR nezávisle na lokalitě. Nehrozí tak ani problém s minimálním zájmem, se kterým se na některých méně atraktivních lokacích můžete setkat. Jak vyplývá ze zkušeností realitních odborníků, prodat například byt ve vyloučené lokalitě může při standardních postupech trvat i rok.

Vyplacení prostředků je tak z pohledu prodávajícího bezproblémové, bezstarostné a obvykle trvá do několika dní. Prodej nemovitosti realitním makléřem se naproti tomu může táhnout i několik týdnů až měsíců.

Vykoupit lze tímto způsobem běžnou nemovitost v soukromém či družstevním vlastnictví včetně rekreačních objektů, ale také komerční objekty, případně i pozemky. Rovněž nezávisí na tom, v jakém je nemovitost stavu. Prakticky za každé situace je výkup možný, včetně kompletně vybydlených objektů.

Peníze za nemovitost může prodávající získat běžným bankovním převodem na účet, případně také v hotovosti. Druhá možnost je vhodná zejména pro klienty, kteří již musejí řešit obstavení bankovního účtu u peněžního ústavu v důsledku zahájení exekuce.

 

Jaké výhody má koupě vaší nemovitosti

 

Především tedy nemusí majitel nemovitosti podstoupit zdlouhavé hledání kupce. Vhodným řešením je proto výkup nemovitostí především pro všechny, kteří spěchají, například proto, že se chtějí přestěhovat do jiné nemovitosti a tu stávající je zapotřebí co nejrychleji prodat.

Odkup své nemovitosti řeší také ti, kteří ji například získali v dědictví a nemají kapacity v podobě času nebo energie na to, aby se o ni adekvátně starali. Neudržovaný majetek potom zbytečně chátrá.

V některých případech navíc běžný prodej nemovitosti jednoduše není ani možný. Typicky se do podobné situace může prodávající dostat, pokud se mu nedostává prostředků na splátku hypotéky, nad nemovitostí visí hrozba dražby, případně probíhá exekuce. Problém v případě výkupu nejsou ani další právní vady nemovitosti, jako je například existence věcného břemena. Vykoupit je možné také dům, na němž vázne nájemní smlouva.

Výkup nemovitosti lze využít taktéž za situace, pokud majitel potřebuje snadno a efektivně řešit dluhy a jiné své závazky. Na výkupu nemovitostí se podílejí odborníci z oblasti práva i financí. Proto lze výkup považovat za profesionální a současně i nadmíru diskrétní řešení, jež vám pomůže je vypořádat.

Specializovaná společnost umí nabídnout komplexní servis. Svého klienta zastoupí u jednání s veškerými institucemi – bankou, bytovým družstvem i případnými věřiteli.

Od samotného klienta se tak v podstatě vyžaduje pouze dodání příslušných dokladů a podpis smluvních dokumentů. Ve stanoveném termínu následně obdrží příslušný finanční obnos. O nic dalšího se tedy ve srovnání s běžným prodejem prodejce starat nemusí.

 

Jaká bude cena za vykupovanou nemovitost

 

Do stanovení obvyklé tržní ceny v případě výkupu nemovitosti vstupují ještě další faktory. Prodávající společnost na sebe přebírá rizika související s prodejem. Nemovitost se prodat ve výsledku vůbec nemusí, případně se prodá za méně, než by bylo žádoucí.

Proto je nutné vzít v potaz, že se obvyklá výkupní cena pohybuje na cca 65 až 75 % z aktuální tržní hodnoty nemovitosti. Vždy však závisí na podmínkách konkrétní společnosti. V některých případech může být výkupní cena až 90 %.

Může to však být i znatelné méně. Vždy je to do značné míry ovlivněno seriózností vykupující společností a tím, jak bere ohled na situaci kupujícího. Lze říci, že neseriózní společnosti primárně zohledňují vlastní zisk a leckdy mimořádně tíživého postavení svého klienta využívají k vlastnímu prospěchu.

Zájemce o tuto službu by se tak vždy měl informovat o referencích značky, pod jejíž působnost se chystá svěřit. Spokojení klienti z minulosti dávají vysokou šanci na úspěšně realizovaný obchod.

 

Jak probíhá samotný výkup

 

Nejprve je nutné se zástupcem společnosti sjednat konkrétní podmínky výkupu. Zejména se to týká stanovené tržní ceny. Na jejím určení se podílí renomovaný realitní specialista, který provede odhad nemovitosti na základě osobní prohlídky.

Dále se bude nutné určit druh nemovitosti a zohlednit lokalitu. Stejně tak je nutné zjistit, zda má nemovitost případně již zmiňované právní vady. Důležité je taktéž zohlednit požadavky samotného vlastníka, a to nejen z hlediska požadované částky, ale také s přihlédnutím k požadované rychlosti získání prostředků.

Před osobní schůzkou dostanete potřebné podklady k prostudování. Důležité je nepodepisovat unáhleně nic, čemu nerozumíte. A to ani tehdy, jste-li v časové tísni. Seriózní společnost na vás rozhodně nebude tlačit a na výkup spěchat více, než je nezbytné.

Na první schůzce se zástupci společnosti rozhodně není cílem podepisování neprůhledných smluv nebo dokonce platba poplatků. Zájemce o výkup nemovitosti vždy dostává možnost vybrat si z několika variant takovou, kterou vyhodnotí jako nejvhodnější.

V případě, že na nemovitosti existují právní vady nebo jiné závazky, je nutné v této fázi je adekvátním způsobem vypořádat. Následně je možné přikročit k samotnému prodeji, který se podloží kupní smlouvou. Ten následuje ještě převod vlastnických práv, který se musí dále promítnout zápisem do katastru. Dalším krokem je zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí. Je však nutné si uvědomit, že lhůta pro přepis nového vlastníka činí 21 až 50 dní dle katastrálního zákona.

Ihned po podpisu kupní smlouvy také může následovat vyplacení zálohy v předem stanovené výši. Ta se odvíjí od ceny prodávané nemovitosti. Vyplacení zálohy je řešením pro ty majitele nemovitosti, kteří potřebují alespoň část z vyplacené sumy okamžitě. Obecně se výše zálohy pohybuje v řádech až několika milionů.

Jde tedy o dostačující sumu například na pokrytí případných závazků u bankovních i nebankovních společností. Právě ty bývají častým důvodem, proč majitelé na prodej své nemovitosti opravdu spěchají.

 

Potřebné dokumenty

 

Výkup nemovitostí je procesem, který vyžaduje také předložení nutných dokumentů. Zejména u nemovitostí zatížených například exekucí lze však předpokládat, že si majitelé písemnosti nepřebírají.

 

Nemovitostí v osobním vlastnictví je tak vhodné zajistit si alespoň následující dokumenty:

 

  • občanský průkaz
  • kupní smlouva
  • list vlastnictví
  • usnesení soudu o dědictví
  • darovací smlouva
  • smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

 

Je výkup nemovitosti v něčem rizikový?

 

Při výkupu nemovitostí platí stejná zásada jako při jakémkoli jiném typu prodeje. Pakliže si kupce, což platí i pro společnost, která se profiluje jako profesionál vykupující nemovitosti, prověříte, tak nikoli.

Zejména je podstatné pověřit si pozadí společnosti, tedy kdo za ní stojí a kolik realizovaných obchodů již má za sebou. Vlastnická struktura společnosti by měla být transparentní. Rovněž mnohé napoví zveřejněná účetní závěrka. Otevřenost v tomto směru značí také otevřený a férový přístup ke klientům.

Vždy je proto nutné věnovat prověření společnosti určitý čas. A to i přesto, že se zdá, že pokud volíte výkup nemovitosti, je čas přesně tou komoditou, která vám schází. Nenechte se rozhodně ukolébat planými sliby. Jedině tak může tato služba skutečně stoprocentně splnit svůj účel, tedy napomoci k rychlému získání finančních prostředků z prodeje nemovitosti.