Jak je to s hypotékou při rozvodu?

29
Září
2015
29. září 2015

Závazek z hypotéky je obvykle na celý život, který však přináší nejrůznější situace. Jednou z nich je i rozvod, který podle statistik potká polovinu manželství. V takovém případě je nutno řešit hypoteční úvěr, kdo bude platit splátky, co bude s domem atd.

Je mylné si představovat, že pokud se partneři majetkově vypořádají, tak by ten z manželů, který hypotéku nepřevezme, by byl z hypotéky automaticky vyvázán. Banku totiž rozvodové vypořádání mezi manželi vůbec nezajímá, neboť jsou jí zavázáni oba. Nejhorší situací je, pokud je banka nucena podat žalobu a splácení hypotéky se stane předmětem soudního řízení. Této nepříjemné variantě lze ovšem předejít několika způsoby.

Prodej nemovitosti

Zřejmě nejjednodušší variantou je prodej nemovitosti, kdy manželé z výtěžku zaplatí nesplacenou část hypotečního úvěru. To je ovšem krajní řešení, které předpokládá, že oba exmanželé se mají kam nastěhovat. Důležité je to především pro toho z manželů, který bude nadále pečovat o děti.

Přepsání na jednoho vlastníka

Hypotéka se může také přepsat na jednoho z manželů, který se souhlasem banky převezme závazek na sebe a zbývající část hypotéky bude splácet sám. Banka bude nejprve posuzovat bonitu dlužníka, pak bude vyžadovat předložení pravomocného rozsudku o rozvodu, dohodu o majetkovém vypořádání a podání žádosti o vyvázání druhého manžele ze závazku. Pokud shledá bonitu jednoho z manželů nedostačující, pak druhého manžela ze závazku nevyváže. V praxi se často stane vlastníkem nemovitosti manželka s dětmi, která nemá dostatek finančních prostředků. Pak se může novým spoludlužníkem stát například její nový partner, případně rodiče nebo sourozenci

Další varianty

Řešením je rovněž dohoda na výši splátek pro každého z manželů, což musí rovněž odsouhlasit banka. Nebo si každý z rozvedených manželů ponechá ideální polovinu nemovitosti a splácet budou částky, na kterých se dohodnou. Splácet mohou také oba, přičemž se nemovitost přepíše na toho, který v ní bude bydlet. Zpravidla to bývá ten z manželů, kterému soud svěří děti do péče.