Hypotéka v rozvodovém řízení

5
Květen
2015
5. květen 2015

Hypoteční úvěry čili hypotéky jsou již mnoho let populární při řešení bytové otázky na celém světě. Život ovšem klade do cesty nejrůznější překážky, které z počátečního idylického manželství mohou učinit peklo a neřešitelnou situaci. Pokud rozvrat manželství dospěje až k rozvodu, stává se z hypotéky rázem zátěž, kterou je nutné řešit.

Pokud jsou oba partneři rozumní, mohou se snadno a rychle dohodnout na řešení. Pokud však na jedné či druhé straně chybí ochota k dohodě, která by vyhovovala oběma manželům, může se řešení táhnout i několik let, případně může neplacení dospět do exekučního řízení, na které doplatí oba partneři.

Osobní problémy jako druhotná záležitost

Poskytovatele hypotéky pochopitelně nezajímají osobní problémy manželů a trvají na tom, aby smluvené splátky byly plněny řádně a včas v termínech stanovených ve smlouvě o hypotečním úvěru.

Aby se další plnění a splácení hypotéky nemuselo stát předmětem soudního řízení, je možné situaci po rozvodu řešit třemi způsoby:

  • V nejkrajnějším případě rozvádějící se manželé svou nemovitost prodají a z výtěžku zaplatí nesplacenou část hypotéky.
  • Aby nemuselo dojít k tomuto drastickému řešení, může se hypotéka přepsat na jednoho z bývalých manželů,
  • Nebo se dohodnout na výši splátek pro každého z nich.

Nejčastěji se řeší hypotéka a rozvod tak, že si nemovitost ponechá jeden z bývalých partnerů. To je třeba projednat s bankou, které je třeba předložit pravomocný rozsudek o rozvodu, dohodu o majetkovém vypořádání a podepsat žádost o vyvázání jednoho ze spoludlužníků. Pokud ovšem ten, kdo si nechá nemovitost s hypotékou nemá dostatek finančních prostředků, musí přizvat do hypotéky nového spoludlužníka, kterým je zpravidla nový parner, případně rodiče či sourozenci. Řešením je i prodloužení doby splatnosti hypotéky, čímž se sníží výše splátek, ovšem zase narostou úroky.

V úvahu přichází také možnost, že si partneři ponechají každý polovinu nemovitosti a budou splácet oba splátky, na jejichž výši se dohodnou. Existuje i varianta, že oba splácejí, přičemž se nemovitost přepíše pouze na jednoho, zpravidla to bývá ten z exmanželů, kterému soud svěří děti do výchovy. S každou variantou musí vždy souhlasit banka.