Může být dražba nemovitostí příležitostí k levnému bydlení?

5
Březen
2015
5. březen 2015

Hezké a kvalitní bydlení je jedním ze základním předpokladů spokojeného života. Mnoho lidí si splní svůj sen stavbou rodinného domu, nebo jeho pořízením prostřednictvím realitní kanceláře. Je však i řada lidí, pro které je takováto forma získání nového bydlení finančně nedostupná. Pro takové existuje ovšem příležitost, jak pořídit levné bydlení poměrně snadno a rychle. Navíc se může jednat o zachovalý, nebo v některých případech i zcela nový dům, na kterém nebudete muset provádět žádné rekonstrukce či opravy. Takovouto příležitostí jsou dražby nemovitostí.

Dražba

V současné době roste počet lidí, kteří vinou ztráty zaměstnání, či jiných okolnosti, nejsou schopni splácet hypotéku a jejich dům se stane předmětem dražby v exekučním řízení. To je příležitost pro ty, kteří si chtějí pořídit levné bydlení. Ne každý má ovšem na takový způsob povahu. Pokud se na to cítíte, měli byste nejprve vědět o rozdílu mezi typy dražby. Při dobrovolné dražbě může dlužník či správce konkurzní podstaty, z jehož popudu se dražba koná, určit libovolnou vyvolávací cenu nemovitosti. Pak už záleží na zájmu. Informace o dobrovolné dražbě najdete na nástěnkách městského úřadu nebo okresního soudu, případně na webech exekutorské komory.

Pro veřejnost je k dispozici také portál Centrální adresa, kde je seznam dražeb a prodejů státu.

Dražební vyhláška

Všechny podstatné informace jsou vždy zveřejněny v dražební vyhlášce nejméně 30 dnů před dražbou. Dozvíte se místo a datum dražby, popis nemovitosti, kdy je možné si ji prohlédnout a další údaje, včetně nejnižší vyvolávací ceny, ceny stanovené soudním znalcem, minimální výše příhozu a výše dražební jistoty, kterou musíte jako zájemce složit, abyste se mohli vůbec dražby zúčastnit. Jistotu dostanete při neúspěchu zpět. Pokud jde o nejnižší podání, to má vždy odpovídat dvěma třetinám ceny stanovené znaleckým posudkem.

Dohoda s vlastníkem nemovitosti

Podaří-li se majiteli nemovitosti dohodnout se s vámi ještě před dražbou, znamená to pro něj nižší náklady na exekuční řízení. Pro vás jako kupujícího je to příležitost koupit bydlení za nízkou cenu.

Mimo dražbu lze ale nemovitost koupit jen za předpokladu, že exekutor, oprávněný a všichni přihlášení věřitelé udělí písemný souhlas s prodejem.