Prodáváme dům s hypotékou

8
Září
2015
8. září 2015

Hypotéka je v současnosti jednou z nejrozšířenějších forem financování bydlení. Pomocí hypotéky si lze pořídit úplně nový dům nebo byt, zrekonstruovat starý objekt atd. Život ovšem přináší nejrůznější situace a některé mohou být i příčinou nesplácení hypotečního úvěru.

Pokud nezbude nic jiného, než nemovitost prodat, jsou v případě jejího zatížení zástavním právem pouze dvě možnosti. První z nich je převzetí dluhu jinou osobou a druhou předčasné splacení hypotečního úvěru.

Převzetí dluhu

Podmínkou je kupec, který je ochotný převzít na sebe závazek vyplývající z hypotéky. Navíc musí s tímto krokem souhlasit banka, nebo nebankovní poskytovatel hypotéky. Banka si v každém případě nejprve bude prověřovat bonitu kupce, který se pak stane jejím klientem. Kupující bude muset předložit bance informaci o svých příjmech zpravidla v podobě potvrzení od svého zaměstnavatele, podnikatelé daňová přiznání za poslední dva roky. Na základě toho banka vypočítá minimální měsíční čistý příjem, kterého musí dosáhnout, aby dosáhl na hypotéku.

Převzetím dluhu, resp. hypotéky, se nemění podmínky, tedy ani výše úroků, ani délka splátek, či doba fixace a další podmínky, které platily pro původního majitele.

Předčasné splacení

Tato varianta platí pro dosavadního majitele, který může hypotéku předčasně splatit z peněz, které obdrží od kupujícího. Buď v hotovosti, nebo může kupující využít hypoteční úvěr. Po splacení zbývající částky původní smlouva o hypotečním úvěru zcela zaniká. Pro původního majitele to znamená jedinou nevýhodu v povinnosti zaplatit bance poplatek za předčasné splacení hypotéky. Tomu se však lze vyhnout vyčkáním na konec fixace úrokové sazby, kdy lze splatit část nebo celý úvěr bez poplatku.

Výhody pro oba

Prodej domu s hypotékou je zcela bezpečný a průhledný, neboť obě strany musí vzájemně spolupracovat a celý postup se odehrává pod dohledem banky. Kupující může ještě vydělat tím, že v době převodu může být úroková sazba nižší, než v době, kdy uzavíral smlouvu stávající majitel. Další výhodou kupujícího je skutečnost, že banka po něm nebude požadovat žádné dokumenty o nemovitosti, tedy ani odhad její ceny. Celý postup je také rychlejší, než při vyřizování nové hypotéky.