V ČR má úvěr již 40% domácností

25
Červenec
2016
25. Červenec 2016

Ze zprávy o finanční stabilitě vydané Českou národní bankou vyplývá neradostný údaj, že zadluženost Čechů roste rychleji než jejich platy. Zhruba 40 % českých domácností má nějaký úvěr či půjčku.

Důvody zadlužení

Jedním z důvodů jsou velice nízké úrokové sazby, kterých Češi s oblibou využívají k půjčkám a úvěrům. Podle průzkumu ministerstva financí si ovšem 40 % občanů ČR neumí spočítat dvě procenta ze sta korun, což mnohdy vede k jejich neschopnosti splácet své dluhy.

Pokud jde o složení úvěrů, tak největší podíl mají v ČR hypotéky, které tvoří 65 % všech úvěrů. Česká domácnost v průměru musí na splátky hypotéky odložit měsíčně 13 % ze svého hrubého měsíčného příjmu.

Rizika hypoték

Některé domácnosti si berou vysoké úvěry neodpovídající jejich příjmům. Za hypotéky si kupují nemovitosti, od kterých očekávají další růst jejich cen a vysoké zhodnocení svých investic. Nebezpečí spočívá v tom, že ceny nemovitostí mohou prudce klesnout, třeba až pod hodnotu úvěru.

Dalším nebezpečím je zpomalení či pokles ekonomického růstu, což by vedlo k nezaměstnanosti, poklesu platů, růstu cen, což jsou všechno činitelé přispívající k platební neschopnosti dlužníků. Pokud nemovitost prodají, mohou zjistit, že její cena je najednou nižší než hypotéka.

Obezřetnost se vyplácí

Při úvahách o půjčkách a úvěrech je třeba být hlavně racionální. Skutečnost tomu příliš neodpovídá, neboť údajně téměř 57 procent českých domácností si nesestavuje finanční rozpočet, neboť jim to připadá zbytečné, nebo je to vůbec nenapadlo. Navíc ti, kteří rozpočet mají, jej kontrolují je sporadicky. Lidé nesledují příliš ani ekonomické trendy, finanční trhy a jiné aspekty, které mají vliv i na jejich osobní finance.

Pokud si někteří Češi plánují rozpočet, tak je to v 51 procentech případů jen na měsíc. Na rok a více si svůj rozpočet plánují pouhá 4 % domácností.

Podle analýzy finanční gramotnosti českých obyvatel, by 48 % domácností pokrylo své výdaje a životní náklady při ztrátě hlavního příjmu po dobu tří měsíců. Ovšem 15 % domácností by při výpadku hlavního příjmu nedokázalo pokrýt své výdaje ani měsíc.