Převod zahrady na stavební parcelu

19
Březen
2015
19. březen 2015

Pokud se rozhodnete pro stavbu domu na své zahradě, musíte si zjistit některé zásadní údaje. Obvykle nestačí jen údaje v katastru nemovitostí. Tento úřad pouze eviduje informace o pozemcích a jakého jsou druhu. Každá parcela je vedena jako určitý druh pozemku. Ke změně druhu parcely vyžaduje katastrální úřad určité dokumenty, kterým je například územní souhlas vydaný stavebním úřadem.

Proto je nejprve třeba se vydat na obecní nebo městský úřad, případně na stavební úřad, do jehož evidence váš pozemek spadá. Obce mají k dispozici své územní plány. Pokud by daný pozemek nebyl zahrnut do zastavitelného území obce, případně byl v oblasti, kde je jakákoliv stavba přímo zakázána, muselo by dojít ke změně územního plánu, což sami ovlivníte velmi těžko. Museli byste se informovat, zda obec nepočítá v nejbližší době se změnou nebo s vypracováním nového územního plánu. Mohli byste to iniciovat i sami, což je ovšem časově i finančně dosti nákladná záležitost s nejasným výsledkem. Uvažovat o černé stavbě se rozhodně nevyplatí, neboť žádat například o dodatečné stavební povolení je zpravidla marné.

Pokud byste zjistili, že na zahradě by stavět bylo možné, musíte si dále prověřit možnost napojení svého budoucího rodinného domu nebo rekreačního objektu na inženýrské sítě, to znamená na elektřinu, vodu případně plyn, dále na komunikaci a zda by mohla být zřízena přístupová cesta a sjezd na komunikaci. Přístupová cesta musí vyhovovat šířkou a pevností příjezdu vozidel hasičské a záchranné zdravotní služby.

Tyto a další podmínky řeší prováděcí vyhláška 501/2006 Sb., která se týká pozemků a umisťování staveb na nich.

Pokud jste schopni splnit všechy požadavky dané právními předpisy, je dobré předjednat svůj záměr na příslušném stavebním úřadu a obecním či městském úřadu. Pak příslušným úřadům předložit projektovou dokumentaci, na základě které se o povolení stavby bude rozhodovat.