Obranu majetku na katastru nepodceňujte

12
Leden
2016
12. leden 2016

Každý vlastník nemovité věci by si ve vlastním zájmu měl pravidelně kontrolovat zápis v katastru, aby měl jistotu, že je stále vlastníkem své nemovitosti. Dům nebo pozemek mu samozřejmě nikdo neodnese, ovšem může snadno dojít k přepsání na jiného majitele.

V důsledku nejrůznějších podvodných přepisů, falšování smluv a dokumentů potřebných pro převod, ale i vlivem úřednické chyby, může dojít k převodu vlastnického práva, aniž by o tom dosavadní vlastník něco věděl. Kontrolovat stav je pro vlastníka důležité vzhledem k nové právní úpravě, neboť od 1.1.2014 se stal zápis v katastru nemovitostí nezpochybnitelným důkazem o vlastnickém právu k nemovitosti. Pokud vlastník domu, bytu, parcely, jednotky či jiné nemovitosti s jakoukoliv provedenou změnou na svém výpisu nemovitostí nesouhlasí, je nejúčinnější a nejlevnější obrana v úvodní dvacetidenní lhůtě.

Jak se bránit

Pravidelnou kontrolou svého výpisu nemovitostí u katastrálního úřadu nejlépe zjistíte aktuální stav. Zjistíte-li jakoukoliv nesrovnalost, máte několik možností obrany. Mnohdy je to ovšem složité, zdlouhavé a také drahé, kromě zmíněné dvacetidenní lhůty, ve které každý nový vklad čeká na provedení. Většinou se navrhovatelé domnívají, že jde o zbytečně dlouhou dobu, ve které katastrální úřad nic nedělá a jen zdržuje. Ovšem právě tato lhůta je určena pro případně poškozené, kteří se v této době mohou domáhat nápravy zcela zdarma a bez nutnosti podávat trestní oznámení nebo žalobu u soudu.

Jak tedy kontrolovat

Kontrola stavu vlastní nemovitosti by se měla provádět v pravidelných intervalech. Pro vlastníka to není nic složitého a má několik možností. Kromě vyžádání výpisu ze svého listu vlastnictví, může stav ověřovat zdarma elektronicky pomocí služby „Nahlížení“ v systému ČUZK.

Další variantou je osobní návštěva nejbližšího katastrálního úřadu a využití placené automatické služby. Vybrat si lze z online nabídky služby „Katastr365.cz“, která bude denně sledovat zadanou nemovitost a dá vlastníkovi okamžitě vědět o každé změně týkající se jeho nemovitosti, a to prostřednictvím zprávy e-mailem nebo sms.