Nemovitost a rozvod: Přistupte raději na dohodu

8
Březen
2016
8. březen 2016

Podle statistik je dlouhodobým trendem v ČR rozvodovost, která v posledních letech dosahuje 50% uzavřených manželství. Dokonce počet uzavíraných manželství klesá a naopak rozvodů je stále více. S rozvodem je spojen také boj o majetek. Pokud se manželé rozumně nedohodnou, doprovází jejich rozchod tahanice o finanční záležitosti, případně o nemovitosti, což se může vléci i několik let.

Následné spory o finanční záležitosti obvykle stojí oba bývalé partnery zbytečné výdaje. Určitě se vyplatí znalost procesu rozvodového řízení a vědět již dopředu, jaké existují možnosti. Veškerý majetek, to znamená movité i nemovité věci, které si manželé pořídí v době svého manželství, se společně s jejich příjmy stávají tzv. společným jměním manželů (zkráceně SJM). Při rozvodu se vychází z předpokladu, že si manželé toto společné jmění rozdělí v procesu, který se označuje jako vypořádání.

Toto vypořádání může probíhat třemi způsoby:

1. Manželé se spolu dohodnou

Vzájemná dohoda je ideálním způsobem, jak majetek rozdělit. Manželé se dohodnou, kdo si co nechá a sepíší o tom smlouvu, kterou přiloží k žádosti o rozvod. Toto řešení pak znamená rozvod manželství tvz. nesporný. Soud ani nenařizuje jednání a manželství bez problémů rozvede. Tímto způsobem se podle zákona mohou rozvést taková manželství, která trvají alespoň jeden rok.

I v případě bezproblémové dohody je třeba počítat s porozvodovými výdaji, které někdy mohou přesahovat finanční možnosti exmanželů, kteří si musí mnohdy zažádat o půjčku. Jakou půjčku či úvěr zvolí, je záležitostí každého jednotlivce. Pro vyplacení partnera je možné čerpat hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření. Vypořádání SJM je považováno za účel, na který lze čerpat úvěr ze stavebního spoření. Ten je vhodnějším řešením, než běžný spotřebitelský úvěr.

2. Dohodnout se chce pouze jeden z manželů

Pokud se manželé nedohodnou, musí o rozdělení SJM rozhodnout soud na žádost jednoho z manželů. Soud přihlíží k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu. V případě, že se jeden staral prokazatelně více, může mu soud přiznat dům. Ten však musí druhému manželovi vyplatit jeho podíl.

3. Oba manželé vypořádání ignorují

Jsou případy, kdy ani jeden z manželů nechce vypořádání řešit a čeká, že to nějak dopadne. Takový stav může trvat tři roky a poté se manželé automaticky stávají podílovými spoluvlastníky majetku získaného v manželství. To znamená, že oba mají na majetku rovné podíly, což může přinést potíže při splácení dluhů a hypoték.