Jak postupovat při přebírání bytu od pronajímatele

9
Srpen
2016
9. srpen 2016

Než se nastěhujete do pronajatého bytu, měli byste si nejprve ověřit, zda je vše v pořádku. Především je nutné, abyste vy i pronajímatel souhlasili s aktuálním stavem bytu a nejlépe o tom sepsali předávací protokol.

Nájemní smlouva

Písemná smlouva je samozřejmostí a povinností z občanského zákoníku, ikdyž není vyloučen ani vznik nájemního vztahu ústně. Pokud to pronajímatel umožní, nemůže následně vůči nájemníkovi namítat, že nemá uzavřenou písemnou smlouvu. V takovém případě se ovšem jedná o tzv. bydlení na černo.

Kdy lze uzavřít nájemní smlouvu

Stručně řečeno před převzetím bytu, nebo v den převzetí bytu. Pokud nájemník podepisuje nájemní smlouvu ještě před faktickým převzetím bytu, je vhodné uvést do smlouvy den, kdy bude byt předán. Nemusí to být konkrétní datum, ale například, že byt bude předán do 14 dnů od podpisu, nebo první kalendářní den následujícího měsíce apod.

Kdo musí byt předávat

Vždy to musí být majitel bytu. Pokud by nastala například situace, že se dostavíte ve smluvený den a hodinu na smluvené místo a klíče přinese syn se zdůvodněním, že otec zrovna nemůže, musí syn splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

  • být spolumajitelem bytu
  • mít od majitele bytu plnou moc k předání bytu právě vám
  • být uveden v nájemní smlouvě jako osoba, která byt předá

Pokud se tedy k předání bytu nedostaví sám majitel, je nájemník povinen se přesvědčit, že mu byt předává osoba, která je k tomu oprávněná. Podpis majitele na pověření či plné moci by měl být notářsky ověřen.

Na co ještě si dát pozor

  • plná moc k předání bytu musí být také v případě, že byt vlastní více osob, například manželé, zrovna tak to platí na straně přejímajících. Buď u toho musí být oba, nebo jeden musí mít plnou moc
  • v době od podpisu do převzetí bytu může dojít ke změně vlastníka například v důsledku prodeje bytu. Pak je nutno sepsat novou nájemní smlouvu
  • je-li pronajímatelem právnická osoba, měl by si nájemník ověřit v obchodním rejstříku, kdo je za firmu oprávněn jednat

Předávací protokol

Před jeho podepsáním je dobré si byt řádně prohlédnout a zkontrolovat, zda vše odpovídá znění nájemní smlouvy. Majitel musí nájemníka seznámit s ovládáním přístrojů a zařízení v bytě, se společnými prostorami v domě, s uzávěrem plynu a vody, s vypínači a jističi elektřiny. Rovněž musí upozornit na to, zda a jak je potřeba v bytě provádět pravidelné kontroly, údržbu apd. V protokolu musí být uvedeno veškeré vybavení bytu a jeho případné vady, i minimální.

Obecně platí, že čím podrobněji se na počátku smluvního vztahu vyjasní veškeré skutečnosti, tím menší je riziko budoucích konfliktů.