Havárie v domě – jak má postupovat podnájemník

26
Březen
2015
26. březen 2015

V každém, i sebelépe udržovaném domě či bytě může dojít k poruše či dokonce k havárii. Může se to týkat rozvodů vody, elektřiny nebo plynu. Pokud se ucpe odpad, je to sice nepříjemné, není to ovšem zdaleka takové neštěstí, jako je tryskající voda ze dni, šlehající plameny z elektrické zásuvky, či unikající plyn, který může způsobit výbuch.

To už jsou opravdu kritické situace, které by se neměl nikdo pokoušet odstranit amatérským způsobem. Většinou se neodborným zásahem způsobí více škod než užitku.

Co dělat nejprve

Prvním krokem při havárii elektrického proudu je okamžitě vypnout hlavní jistič. Podobně je třeba jednat při havárii vody či plynu. Nejprve tedy uzavřít uzávěry vody v bytě a v případě větší havárie hlavní uzávěr přívodu vody do domu. Totéž platí v případě plynu. Zde se jedná mnohdy o vteřiny a proto je také potřeba ihned nahromaděný plyn odvětrat a zabránit riziku otevřeného ohně či přeskočení elektrické jiskry u elektrospořebičů nebo i u obyčejného domácího zvonku.

Až provedeme tyto nezbytné kroky, je třeba přivolat odbornou pomoc. Pokud nemáte k dispozici příslušné telefonní číslo servisní služby nebo konkrétního opraváře, pak je třeba zavolat na tísňovou linku Policie ČR nebo hasičského sboru, případně telefonovat majiteli objektu. V Praze a některých dalších větších městech v republice funguje Záchranná technická služba, nebo pohotovostní služba.

Ta funguje nepřetržitě, včetně víkendů či svátků. Dispečer vám pošle opraváře, který zjistí příčinu havárie a provede nejnutnější opravu k zabránění škod na majetku a zamezí možnosti ohrožení zdraví či životů lidí v domě.

Dbejte i na vypracování protokolu o odborném odstranění závad, který je důležitým a nenahraditelným dokladem pro pojišťovnu a pro majitele domu.

Jelikož podle zákona schválnosti dochází k haváriím obvykle v nejneočekávanější době, vyplatí se každému mít nejdůležitější telefonní čísla při ruce, nejlépe uložena přímo v mobilním telefonu.