Firemní úvěry

26
Květen
2015
26. květen 2015

Zrovna tak, jako mohou fyzické osoby žádat o úvěr na bydlení, o spotřebitelský úvěr, o americkou hypotéku a řadu dalších produktů, mají i firmy možnost využívat finančních služeb a své financování řešit formou úvěrování.

Žádná firma, bez ohledu na její velikost a charakter podnikání, se neobejde bez půjček a úvěrů. Ať už používají úvěry na běžný provoz, na další rozvoj či jiné účely spojené s jejich podnikáním.

Proto lze firemní úvěry dělit na jednotlivé typy a skupiny:

  • Provozní úvěr slouží k běžnému provozu podniku. Řeší se jím nákup materiálu a surovin, zejména v situacích, kdy má podnik pohledávky za jinými subjekty, kteří včas neplatí. Stejně tak se provozní úvěr používá i k úhradě faktur jeho dodavatelů. Nejčastější formou provozních úvěrů jsou úvěry překlenovací.
  • Investiční úvěr je určen na rozšíření podnikatelských aktivit nebo k rozjezdu nového podnikatelského záměru. Investičním úvěrem lze řešit pořízení hmotného i nehmotného majetku. Například výstavbu nemovitostí, jako jsou výrobní haly, sklady, sociální zázemí, stejně tak nákup strojů, zařízení nebo dopravních prostředků.
  • Developerské projektové financování vyžaduje finanční prostředky na výstavbu domů a bytů, komerčních prostor atd.
  • Refinancování závazků slouží ke stabilizaci firemních financí. Například lze vhodným úvěrem zkonsolidovat čili sloučit několik úvěrů v jeden.
  • Financování zemědělců je rovněž jednou z forem firemního úvěrování, které se specializuje na projekty v zemědělství, potravinářství a v dalších souvisejících oborech. Úvěry se poskytují na nákup nové techniky, na modernizaci technologií či na nákup osiva, krmiva a dalších komodit.

Vedle těchto základních typů úvěrů, jsou poskytovány i další úvěry, které lze konkretizovat:

  • Překlenovací úvěr určený firmám a podnikatelům k překlenutí dočasného rozdílu mezi příjmy a výdaji, který se řeší formou dohodnuté finanční rezervy na účtu firmy.
  • Kontokorentní úvěr se poskytuje k pokrytí přechodného nedostatku financí.
  • Revolvingový úvěr je pro firmy, které potřebují dodatečné finanční prostředky na financování provozních potřeb. Zpravidla se poskytuje formou měsíčního regulovaného limitu a používá se na krytí pohledávek nebo zásob.