Demolujeme dům: Co je potřeba zařídit?

16
Červen
2015
16. Červen 2015

Kdo by netoužil po vlastním domě. Většina stavebníků si pořídí pozemek a začne budovat od základů. Můžete ovšem také zdědit či koupit pozemek, na kterém stojí starý dům nebo stodola. Nastává dilema, zda rekonstruovat, či bourat a stavět zcela nový dům. Zpravidla je každá rekonstrukce, byť jen částečná náročnější a složitější, než novostavba.

Při stavebních zásazích ve starém objektu se obvykle objevují další nečekané problémy, jejichž řešení se nakonec prodraží a v porovnání s rychlostí výstavby nového domu se prodlouží i termín nastěhování.

Koupě pozemku se starou stavbou bývá mnohdy levnější, než nový zasíťovaný pozemek, ovšem je potřeba si zjistit náklady demolice, porovnat si obě varianty a vybrat tu, která pro vás bude nejvýhodnější.

Pokud se rozhodnete pro novostavbu a demolici starého objektu, musíte si obstarat povolení k demolici, kterou stavební úřady povolují vždy, jelikož se jedná o právo vlastníka nemovitosti nakládat s ní podle vlastního uvážení. Jsou však výjimky, kterou je veřejný zájem, nebo pokud by příslušný objekt byl památkově chráněný, případně by demolice mohla ohrozit statiku sousedních domů.

Jak postupovat

Do demolice se můžete pustit sami, pokud byl objekt postaven na ohlášení. V případě stavby na povolení si musíte najmout odbornou firmu, která za vás po dohodě může také vyřídit veškeré papírování, kterého není málo. Výhodou je v tomto případě také to, že firma zajistí i likvidaci odpadu, což při výskytu nebezpečných odpadů může pro vás být velkou úlevou.

Při svépomocné demolici musíte učinit následující:

  • podat žádost o povolení odstranění stavby na příslušném stavebním úřadě
  • v průběhu demolice nebo po jejím skončení si úřad může vyžádat doklad o tom, kam jste vyváželi odpad. Pokud by se ve starém domě používal azbest, bude úřad mnohem přísnější
  • skončení demolice musíte opět oznámit úřadu
  • stavební úřad vám vydá „sdělení o odstranění stavby“, které musíte zanést na katastr nemovitostí, který provede vymazání objektu z katastrální mapy

Pak zbývá provést pouze terénní úpravy a začít s novostavbou.