Daň z nabytí nemovitosti bude možná na kupujícím

14
Červen
2016
14. Červen 2016

Dosud byla povinnost platit daň z převodu nemovitosti na prodávajícím, pokud se obě strany nedohodly jinak. Kupující ručil za zaplacení daně pro případ, že by prodávající daň nezaplatil.

Nový občanský zákoník zavedl termín nabytí nemovitosti a v návaznosti na to došlo i ke změně v placení daně. Poslanecká sněmovna již schválila novelu zákona, podle kterého by měla být povinnost platit daň z nabytí nemovitosti přesunuta na kupujícího. Pokud tuto novelu schválí i senát a podepíše ji president republiky, bude povinnost platit daň z nabytí nemovitosti na kupujícím. Konkrétně by to mělo platit od podzimu, jelikož změna má začít platit první den třetího měsíce od vyhlášení zákona ve sbírce.

Jaký přínos je očekáván

Vláda si od této změny slibuje větší jednoznačnost zákona a lepší výběr daně. Za loňský rok díky této dani získal stát do svého rozpočtu 11 miliard korun. Dosud platný zákon umožňuje oběma stranám transakce, aby se dohodly, kdo z nich daň zaplatí. Zpravidla ji tedy zatím platí prodávající a kupující má roli ručitele. Novela zákona institut ručení ruší. Beze změny zůstane čtyřprocentní sazba daně.

Daň z nabytí v některých případech již platí nabyvatel

Podle současně platné právní úpravy daň z nabytí platí nabyvatel nemovitosti již v některých stanovených případech. Jsou jimi například dražby nebo vydržení. Ministr financí již dříve ujistil, že banky se této změně přizpůsobí a budou klientům půjčovat i na zaplacení daně. Také by mělo nadále být umožněno poplatníkům odečítat si od základu daně z příjmu úroky z hypotéky nebo ze stavebního spoření, pokud z úvěru zaplatí nejen nemovitost, ale nově i daň z jejího nabytí.

Opozice při schvalování novely zákona neuspěla s návrhem zrušit celou daň z nabytí, kterou považuje za zbytečnou. Sněmovna neschválila ani jeden z návrhů ODS na snížení sazby daně na tři, dvě ani jedno procento.

Co ještě přinese novela zákona

Bez dalších podmínek osvobozuje kraje, obce a jejich svazky od placení daně z nabytí. Samosprávy nebudou dokonce ani muset podávat daňová přiznání. Předloha novely zákona zjednodušuje určení základu daně v případě směny nemovitých věcí. Další změna se týká osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek. Nově se toto osvobození bude vztahovat pouze na stavby a jednotky dokončené nebo užívané, nikoliv na rozestavěné.