Registr dlužníků: Jak se v něm orientovat?

6
Březen
2015
6. březen 2015

S pojmem registr, nebo rejstřík dlužníků, se setkal každý, kdo někdy žádal v bance o půjčku, úvěr nebo hypotéku. Žadatel však obvykle nebývá o existenci registru dlužníků bankou informován, neboť jeho hlavním účelem a smyslem je ochrana investic, které banka poskytuje. Pokud totiž někdo již nějakou půjčku splácí, není příliš reálné, že by mohl splácet další závazek.

Přesto se mohou i sami dlužníci, nebo zájemci o půjčku, přesvědčit, zda jejich jméno nefiguruje v registru dlužníků. Týká se i exekucí, pokud z nich máte strach, měli byste se informovat, jestli nejste v registru dlužníků zaevidovaní.

Aktuálně existují tři hlavní dlužnické registry, které sdružují většinu informaci.

K nim lze ještě přiřadit centrální evidenci exekucí, která ukládá a eviduje informace o zahájených a vedených exekucích.

K přehlednosti a věrohodnosti údajů příliš nepřispívá existence několika webových portálů, které se tváří jako dlužnické registry, ovšem jejich původ je nejasný a některé mohou být i smyšlené. Jejich provozovatelé těží z neznalosti uživatelů a používají klamavé reklamy na hraně zákona.

Vzhledem k existenci několika registrů, ať už oficiálních či pochybných, nelze v žádném případě mluvit o nějaké centrálním registru dlužníků. Navíc nejsou jednotlivé registry dlužníků vzájemně propojené, mají jiné provozovatele a někdy slouží jiným účelům. Pokud má někdo zájem zjistit, zda není evidován, musí se obrátit na konkrétní registr. Všechny jsou však soukromými subjekty, takže je třeba se registrovat a uhradit příslušný poplatek za získání informace.

Komunikace s nimi probíhá buď poštou, nebo se můžete dostavit osobně na některou z jejich poboček, pokud to daný registr umožňuje. Výpis z registru získáte v termínu, který si každý registr stanoví různě, ale za rychlejší získání výpisu si lze připlatit. Na pobočce to může být okamžitě, prostřednictvím dopisů to může trvat i měsíc.

Existují ovšem i on-line registry, které na základě plné moci zprostředkovávají komunikaci s jednotlivými registry a není tak nutné každý výpis zajišťovat samostatně.

Informace o případných záznamech lze získat vždy pouze u svého jména a k jejich získání je nutné předložit platný osobní doklad, nebo v případě zastupování třetí osobou ověřenou plnou moc.