Kupní smlouva na byt

11
Březen
2015
11. březen 2015

Kupní smlouva je tím nejdůležitějším dokumentem v případě, že kupujete nebo prodáváte byt. Uvažujete-li o koupi nemovitosti, nebo bytu v osobním vlastnictví, měli byste se před podepsáním kupním smlouvy přesvědčit o všech skutečnostech. Především, zda prodávající je skutečně vlastníkem konkrétního bytu.

To nejlépe zjistíte na katastrálním úřadu, kde si můžete vyžádat kopii výpisu z listu vlastnictví. Tento dokument obsahuje všechny nezbytné údaje a zároveň zjistíte, zda na bytě není tzv. Plomba. Jedná se o záznam, který navrhne katastrálnímu úřadu věřitel, eventuálně soud, který rozhodl o exekučním řízení. V podstatě to znamená zastavení jakýchkoliv převodů daného bytu do doby, než budou splaceny všechny dluhy vlastníka bytu.

Kupní smlouva

Je završením celého procesu koupě bytu. Pokud nemáte právnické vzdělání, určitě se vám vyplatí obrátit se se žádostí o vypracování kupní smlouvy na advokátní nebo realitní kancelář. Budete mít větší záruku, že ani v budoucnu nenastanou jakékoliv pochybnosti.

Při čtení kupní smlouvy se nejprve zaměřte na správné uvedení všech údajů, týkajících se účastníků kupní smlouvy.

Znamená to správné uvedení celých jmen, rodných čísel, adres, případně i čísel občanských průkazů. Pak je důležité správné uvedení kupní ceny a způsob její úhrady. Zejména u ceny je třeba pečlivě kontrolovat, zda nedošlo k chybnému zapsání sumy, která by měla být vyjádřena nejen číselně, ale i slovy.

Další nezbytné údaje se týkají popisu nemovitosti nebo bytu.

Mělo by být uvedeno umístění bytu v domě čp., poschodí, jeho dispozice, příslušenství, rozměry a případné společné prostory v domě, které jsou součástí bytu. Rovněž je důležitý stav rozvodů a také aktuální stav elektřiny, plynu a vody.

Pokud je o způsob zaplacení kupní ceny, ideální variantou je uložení peněz do úschovy, které musí být upraveno shodně jak v kupní smlouvě, tak ve zvláštní smlouvě o úschově. Uschovat peníze lze u realitní kanceláře, která prodej bytu zprostředkovává, případně u advokáta či notáře.

Do kupní smlouvy a do smlouvy o úschově je nutno uvést podmínky, za kterých budou peníze vyplaceny prodávajícímu.